Cây Đỗ Mai

Vườn Ươm Số 6 Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Điền

ĐC Vườn : KM số 6 Đường 10 xã Nam Mỹ – Nam Trực – Nam Định

Số Lượng 560 Cây đã ủ Dưỡng Và Thuần Khí Hậu Ngoài Bắc

Cây đã ra hoa

Xuất Xứ : Phan Thiết – Việt Nam

Quy Cách : Đường kính từ 12-20cm, Cao 6-6,5m

Cây Hoa Đỗ Mai
Cây Hoa Đỗ Mai Trong Bầu

Một Số Hình Ảnh Thực Tế Tại Vườn Ươm