Cây Sưa Đỏ

Cây sưa trồng từ 8 – 10 năm có thể cho thu hoạch gỗ vì sau 4, 5 tuổi, cây bắt đầu hình thành lõi (cây từ 4 – 15 năm tuổi,lõi gỗ màu vàng, từ 15 năm tuổi trở lên có màu vàng sẫm). Những thành phần có lõi của cây đều được tận dụng để bán.

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!