Cây Đỗ Mai

Vườn Ươm Số 6 Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Điền

ĐC Vườn : KM số 6 Đường 10 xã Nam Mỹ – Nam Trực – Nam Định

Số Lượng 560 Cây đã ủ Dưỡng Và Thuần Khí Hậu Ngoài Bắc

Cây đã ra hoa

Xuất Xứ : Phan Thiết – Việt Nam

Quy Cách : Đường kính từ 12-20cm, Cao 6-6,5m

Cây Hoa Đỗ Mai
Cây Hoa Đỗ Mai Trong Bầu

Một Số Hình Ảnh Thực Tế Tại Vườn Ươm

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!