Bảng giá duy trì chăm sóc cây xanh

Quy trình chăm sóc và duy trì cảnh quan của Cây Xanh Nam Điền :

  1. Khảo sát hiện trạng
  2. Phân loại các loại cây, các công việc
  3. Báo giá duy trì chăm sóc

Bảng Giá Duy trì chăm sóc cây xanh

I. GÓI CHĂM SÓC SÂN VƯỜN MẶT ĐẤT ĐỊNH KỲ (VNĐ/m2/tháng):