Bảng giá duy trì chăm sóc cây xanh

Quy trình chăm sóc và duy trì cảnh quan của Cây Xanh Nam Điền :

  1. Khảo sát hiện trạng
  2. Phân loại các loại cây, các công việc
  3. Báo giá duy trì chăm sóc

Bảng Giá Duy trì chăm sóc cây xanh

I. GÓI CHĂM SÓC SÂN VƯỜN MẶT ĐẤT ĐỊNH KỲ (VNĐ/m2/tháng):

Xa vườnDiện tích vườnGhi chú
50-100m2101-250m2251-500m2
<20km22,00019,00016,000Đơn giá này bao gồm chi phí bảo dưỡng vườn 1m2/tháng/lần (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây)
    21-50km23,00020,00018,000
51-100km25,00022,00019,000
101-150km26,00023,00020,000

II. CHĂM SÓC VƯỜN DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (VNĐ/Nhân công chăm sóc):

Xa vườnĐộ cao vườnGhi chú
<3m3-6m>6m
<20km300,000350,000450,000Đơn giá này bao gồm chi phí/1 nhân công chăm sóc (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây)
21-50km350,000450,000550,000
51-100km400,000500,000600,000
101-150km450,000550,000650,000

Ghi chú:
 Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT-10%) và có giá trị trong vòng 01 tháng.
– Đối với sân vườn mặt đất có diện tích S<100m2, chăm sóc phí sẽ được tính thành gói: 1.000.000 đ/tháng
– Giá trên đã bao gồm các công việc bảo dưỡng chăm sóc vườn định kỳ 1-2 lần/tháng và được áp dụng với gói 6 tháng hoặc 1 năm như sau:
*Đối với gói chăm sóc định kỳ và theo dịch vụ yêu cầu: 
+ Kiểm tra xử lý hệ thống cấp, thu nước tưới cây công trình( thông tắc, xử lý tưới đều, xử lý dò dỉ máng, làm sạch hệ thống tưới)
+ Cắt tỉa cây nghệ thuật
+ Kiểm tra sâu bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu bệnh(nếu có)
+ Bổ sung chất dinh dưỡng, bón phân thích hợp cho từng loại cây ( 1 lần/tháng)
+ Vệ sinh, dọn dẹp vườn
*Đối với gói bảo dưỡng định kỳ:
+ Bao gồm các công việc như gói chăm sóc
+ Trồng lại cây khi cây bị chết không thể khắc phục được
Chú ý: Trường hợp thay cây theo yêu cầu cần tính phí riêng.
IV. KHUYẾN MÃI:
*Khuyến mãi 5% tổng giá trị hợp đồng khi khách hàng sử dụng gói chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ 1 năm
Chúng tôi chuyên nghiệp và chúng tôi biết khu vườn của bạn cần gì.